Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenCiviele techniekCiviel & sport

Waarom baggeren?

In vaargeulen op zee, havens en op de bodem van vaarwegen als kanalen, rivieren vaarten en sloten bezinken grote hoeveelheden zand en slib. Hierdoor worden ze ondieper. De vaarwegen baggeren zorgt voor ongehinderd transport op de waterwegen. Baggeren helpt ook om de doorstroming van de waterwegen vrij te houden en wateroverlast te voorkomen. Soms ook is het neergeslagen sediment (zand en klei) vervuild. Ook dan is baggeren nodig om de vervuiling te verwijderen. Behalve baggeren om zand en slib te verwijderen kan baggeren ook een manier zijn om zand of klei te winnen. Of om plaats te maken voor andere ruimtelijke bestemmingen.

Sanerings- of onderhoudsbaggerwerken

BK ingenieurs richt zich op het gehele proces. Het liefst haken we in op de initiatieffase. We adviseren over de werkwijze, vragen de benodigde vergunningen aan, voeren de bodemonderzoeken uit, doen de inpeilingen (handmatig, single beam of multi beam), bepalen het baggervolume, stellen contractstukken op, verzorgen de aanbesteding, doen de milieukundige begeleiding tijdens de uitvoering, voeren directie, houden toezicht op de uitvoering en bemiddelen in de afzetlocatie.

Waterbouwkundige werken

Onze expertise ligt op het gebied van havenaanleg, damwandconstructies (kades), al dan niet met ondergrondse infrastructuur.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Maak dan een afspraak, we staan u graag te woord. Bel 088 321 25 00 of e-mail naar [email protected].

Gerelateerde projecten

Grensmaas, BK ingenieurs, sedimentbemonstering, Audeta, Rijkswaterstaat, projectmanagement

Project

Grensmaas: beter voorbereid op hoogwater

Beter voorbereid op hoogwater Tijdens het hoogwater van 2021 ontstond grote schade aan de bodem van…

Lees meer