Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBouw- & milieuadviesBouw- & milieuadvies

Planologie

Planologie is het ontwikkelen van plannen om de gebouwde omgeving te beheren en te verbeteren. Als onderdeel van ruimtelijke ordening is planologie een belangrijk aspect in het leefbaar maken en houden van de openbare ruimte.

Nederland is een dichtbevolkt land; de beschikbare leefruimte is beperkt. De uitdaging is om met de beschikbare ruimte creatief om te gaan, zodat de leefbaarheid van de mens niet ten koste gaat van dier en plant. Binnen planologie kijken we naar de leefbehoeften vanuit de samenleving, de huidige leefomgeving en omliggende gebieden. Vanuit een planologisch advies valt de beslissing over de invulling van de openbare ruimte.

Ruimtelijk onderbouwing

Planologie is een onderdeel van de expertise ruimtelijke onderbouwing. BK ingenieurs vakteam bouw- & milieuadvies biedt binnen de expertise ruimtelijke onderbouwing alle relevante aspecten aan: stedenbouwkundig, planologisch, beleidsmatig, milieutechnisch en economisch.

Behalve het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing zullen wij voor u een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Afhankelijk van de keuzes en snelheid van het traject kunnen we dan ook gelijktijdig de bouwvergunning aanvragen. Wij adviseren u hier graag over.

Waarom juist bouw- & milieuadvies?

Uw project heeft de meeste slagingskans wanneer het bevoegde gezag bereid is mee te werken aan het beoogde initiatief. Vakteam bouw- & milieuadvies onderhoudt goede contacten met bevoegde gezagen. Wij zetten ons ruime netwerk in om uw project te laten slagen.

Meer weten, offerte aanvragen of vragen? Neem contact op met Erik Mathôt of bel 088 321 25 00.