Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenArbo & veiligheidArbo & Veiligheid

BHV-plan

Conform de Arbowet zijn werkgevers verplicht om een bedrijfshulpverleningsorganisatie te hebben. Ook moeten zij schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening is geregeld binnen het bedrijf. Dit wordt het bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) genoemd. In het plan staat omschreven welke voorzieningen en maatregelen er zijn genomen om de gevolgen van een calamiteit of ongeluk zoveel mogelijk te beperken.

Wat moet er in een BHV-plan staan?

In het BHV-plan zijn de volgende punten opgenomen:

 • organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • omschrijving van taken en verantwoordelijkheden;
 • een overzicht van mogelijke risico’s, welke omvang die kunnen krijgen en de wijze van bestrijding;
 • wijze van alarmeren en ontruimen;
 • plattegronden, vluchtroutes, blusmiddelen en EHBO-middelen;
 • opleiding en oefeningen.

Gevaarlijke stoffen aanwezig?

Wanneer er in het bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, dan dient onder andere de volgende informatie in het plan te worden opgenomen:

 • welke stoffen zijn er aanwezig (inclusief de veiligheidsinformatiebladen);
 • locatie van de stoffen;
 • de wijze waarop de stoffen zijn opgeslagen;
 • procedures wanneer er incidenten zich voordoen met de gevaarlijke stoffen;
 • beknopte informatie over de werknemers.

BHV-plan: hou het bij de hand

Wanneer er een incident plaatsvindt, is het van belang dat het document snel en makkelijk te vinden is. Leg het op een centraal punt, bijvoorbeeld bij de receptie, en zorg dat de medewerkers hiervan op de hoogte zijn.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of hebt u inhoudelijke vragen? Ilona Bondrager staat u graag te woord.