Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenArbo & veiligheidArbo & Veiligheid

BHV-plan

Conform de Arbowet zijn werkgevers verplicht om een bedrijfshulpverleningsorganisatie te hebben. Ook moeten zij schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening is geregeld binnen het bedrijf. Dit wordt het bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) genoemd. In het BHV-plan staat omschreven welke voorzieningen en maatregelen er zijn genomen om de gevolgen van een calamiteit of ongeluk zoveel mogelijk te beperken.

Wat moet er in een BHV-plan staan?

In het BHV-plan zijn de volgende punten opgenomen:

 • organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • omschrijving van taken en verantwoordelijkheden;
 • een overzicht van mogelijke risico’s, welke omvang die kunnen krijgen en de wijze van bestrijding;
 • wijze van alarmeren en ontruimen;
 • plattegronden, vluchtroutes, blusmiddelen en EHBO-middelen;
 • opleiding en oefeningen.

Gevaarlijke stoffen aanwezig?

Wanneer er in het bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, dan dient onder andere de volgende informatie in het BHV-plan te worden opgenomen:

 • welke stoffen zijn er aanwezig (inclusief de veiligheidsinformatiebladen);
 • locatie van de stoffen;
 • de wijze waarop de stoffen zijn opgeslagen;
 • procedures wanneer er incidenten zich voordoen met de gevaarlijke stoffen;
 • beknopte informatie over de werknemers.

BHV-plan: hou het bij de hand

Wanneer er een incident plaatsvindt, is het van belang dat het BHV-plan snel en makkelijk te vinden is. Leg het op een centraal punt, bijvoorbeeld bij de receptie, en zorg dat de medewerkers hiervan op de hoogte zijn.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of hebt u inhoudelijke vragen? Ilona Bondrager staat u graag te woord.