‘Er komt veel meer kijken bij sloop en renovatie dan mensen zich realiseren.’

Alliantie, projectmanagement,
03 augustus 2018 - De kunst van het projectmanagement Woningbouwcorporatie De Alliantie heeft bijna 60.000 woningen in beheer in de regio’s Amsterdam, Amersfoort, Almere en Gooi- en Vechtstreek, voornamelijk in de sociale sector.  Jaarlijks worden er door De Alliantie circa 1200 nieuwe woningen ontwikkeld en zo’n 300 woningen via transformatie gerealiseerd. BK ingenieurs en buro BOOT zijn daarbij sinds een goed jaar verantwoordelijk voor de uitvoering van grex-gerelateerde advieswerkzaamheden. Beide partijen leveren een projectmanager die namens De Alliantie de ontwikkelmanagers in de initiatieffase en de projectmanagers van voorlopig ontwerp tot en met beheer- en onderhoud adviseert. Lees verder

‘Er valt een wereld te winnen. We gaan als het om circulariteit gaat nog lang niet ver genoeg.'

Omgevingsdienst, circulair, praktijk, vergunning
26 juli 2018 - Omgevingsdienst IJmond is toezichthouder, vergunningverlener en adviseur op het gebied van onder meer energie, duurzaamheid, geluid, bodemkwaliteit en veiligheid. Binnen dat brede werkgebied wordt volgens directeur Bert Pannekeet de overgang van een lineaire naar circulaire economie een steeds belangrijker thema. Bert Zijl, algemeen directeur van BK ingenieurs, is bekend met de thematiek en vindt dat starre wet- en regelgeving het circulair werken soms in de weg zit. Pannekeet kent de kritiek en is voorstander van meer ruimte voor experimenten. Lees verder

Circulair bouwproces wijk Kruisvaartkade in Utrecht

Kruisvaartkade, circulair,
20 juli 2018 - In Utrecht verrijst op het voormalige Expeditie Knooppunt van PostNL de wijk Kruisvaartkade. In het gebied, op loopafstand van het centrum en het Centraal Station, staan leefbaarheid en duurzaamheid centraal. Zo komt er een groene wandelroute door het gebied, wordt de wijk geheel gasloos en is er extra aandacht voor zaken als geluid en fijnstof. Bij de realisatie van het gebied wordt bovendien zo veel als mogelijk een circulair bouwproces gevolgd. Lees verder

Sloop fase 2 Lucent-complex succesvol en tijdig voltooid

leeg- en totaalsloop, Lucent, risicodragend, sloop, lump sum, BK ingenieurs,
02 november 2017 - BK ingenieurs heeft het project totaalsloop fase 2 van het Lucent-complex in opdracht van De Alliantie succesvol afgerond. Het risicodragend aangenomen project had tot doel om binnen de krappe gestelde tijd de locatie vrij van opstallen op te leveren. De bodemsanering kan tijdig starten. Lees verder

Digitaal Terrein Model en verhardingsonderzoek

DTM, verhardingsonderzoek, digitaal terrein model
22 september 2017 - Reym, gespecialiseerd in industriële reiniging, kreeg van Gasunie opdracht voor het reinigen van leidingen. Zowel de binnenkant als de buitenkant van de leidingen moeten worden schoongemaakt. Bij het opslaan en reinigen van deze leidingen bestaat de kans dat er vervuiling vrijkomt. Om te voorkomen dat deze vervuiling in de grond terechtkomt en bodemverontreiniging veroorzaakt, moeten de vloeren van de opslag zijn voorzien van een vloeistofdichte verharding. Lees verder

Uitbreiding Tramdijk-Oost in Lemmer

Digitaal Terrein Model, matenplan, bodemonderzoek
22 september 2017 - Uitdaging In het uitbreidingsplan Tramdijk-Oost in Lemmer wordt de komende jaren een woonwijk gebouwd met circa 300 grondgebonden woningen. Het plan is verdeeld in drie fasen. Fase één is in 2010 uitgevoerd en opgeleverd. Daarna lag het als gevolg van de crisis geheel stil. De aantrekkende markt zorgde ervoor dat er eind 2016 is besloten om het plan voort te zetten en te beginnen met fase twee. Het bestaande kavelplan was ondertussen door voortschrijdend inzicht gewijzigd, waardoor opnieuw een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk was. Lees verder

Overhoeks Amsterdam

Overhoeks, Amsterdam, bodem, bouw- & milieuadvies
18 augustus 2017 - BK ingenieurs, al jaren actief betrokken bij de ontwikkeling van Overhoeks te Amsterdam.  Lees verder

Asbestonderzoek op afroep voor woningcorporatie

woningbouwcorporaties, asbestinventarisatie, asbestonderzoek in gebouwen,
16 maart 2017 - Woningcorporaties doen asbestonderzoek bij mutatie van de woningen en wanneer groot onderhoud of renovatie aan de orde is. Dit asbestonderzoek voeren wij op afroep uit. Lees verder

Second opinion en grondige inspectie winkelpand

asbestinventarisatie, second opinion, inspectie, advies, asbestsanering
16 maart 2017 - Second opinion De opdrachtgever twijfelde over de juistheid van een verschenen rapport over de aanwezigheid van asbest en vroeg ons om een second opinion. Lees verder

Gedetacheerd via BK Professionals: werkvoorbereider aan het woord

08 december 2016 - ‘In deze proefwoning kijken we waar we in de uitvoering tegenaan lopen. In de computer past alles, de praktijk is vaak anders. Ik heb een kantoorbaan, maar ben meerdere keren per week op de bouwplaats. Daarbij loop ik altijd een stap voor op de uitvoerders. Als de metselaar er is en er zijn geen stenen, dan heb ik mijn werk niet goed gedaan.’ Lees verder
Kies een dienst